c S
Na sodiščih le nekaj odmevnih obravnav 24.01.2021 12:32 Tudi ta teden bo na sodiščih po Sloveniji potekalo le nekaj odmevnih obravnav. Gre predvsem za nujne in priporne zadeve, ki se rešujejo prednostno, ter kazenske zadeve, ki jim grozi zastaranje. Med drugim se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje zaradi korupcije v zdravstvu.

Omejeno poslovanje sodišč podaljšano do 31. januarja

Sodišča od 16. novembra poslujejo v omejenem obsegu, v neomejenem obsegu pa obravnavajo le nujne zadeve in kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe. Dodatno lahko v neomejenem obsegu poslujejo tudi v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih o pravici do denarne socialne pomoči.

Sklici nekaterih drugih obravnav po izboru uredništva

Ponedeljek, 25. januar

9.00 sojenje združbi obtožnih trgovine z drogo s prvoobtoženim Alešem Zupančičem; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Srečko Škerbec), razpravna dvorana 118

Torek, 26. januar

8.30 nadaljevanje sojenja Andreju Vrščaju, ki ga obtožnica bremeni umora na zahrbten način 2. februarja lani na Polzeli; Okrožno sodišče v Celju (sodnica Marjana Topolovec Dolinšek), razpravna dvorana 19

Sreda, 27. januar

9.00 nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu zoper zdravnike Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Miodraga Vlaovića, Sama Karla Fokterja in Roberta Janeza Cirmana ter nekdanjega komercialista v družbi Emporio Medical Darka Žafrana; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Dejana Fekonja), razpravna dvorana 30

13.00 sojenje Janu Korošcu, ki ga obtožnica bremeni povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom, v kateri sta marca 2019 na Dunajski cesti v Ljubljani umrla dva pešca; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Špela Koleta), razpravna dvorana 222

Četrtek, 28. januar

9.00 nadaljevanje sojenja za nekdanjega zaposlenega v družbi Seaway Miloša Sterleta in solastnika družbe Japca Jakopina zaradi domnevne goljufije na škodo EU za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo nove tovarne družbe Seaway; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Vladislava Lunder), razpravna dvorana 9

Ljubljana, 24. januarja (STA) - Vir: Spletne strani slovenskih sodišč v petek, 22. januarja, do 12. ure. Za morebitne naknadne preklice oziroma preložitve obravnav STA ne odgovarja.