c S
Sodišča s ponedeljkom spet poslujejo kot običajno 29.01.2021 07:00 Vsa sodišča po Slovenji bodo od ponedeljka naprej spet opravljala naroke, odločala in vročala sodna pisanja v vseh zadevah. S ponedeljkom bodo spet tekli tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Ob upoštevanju priporočil NIJZ bodo lahko nevabljene stranke na sodišče prišle le po predhodnem dogovoru.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer so slovenska sodišča sredi novembra omejila poslovanje na zgolj nujne in priporne zadeve. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pa je v četrtek izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, po kateri ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužb vsa sodišča s ponedeljkom znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Prav tako se s tem dnem nadaljuje tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni, so pojasnili na vrhovnem sodišču.

Ukrepi, ki jih je sprejel predsednik vrhovnega sodišča s prejšnjimi odredbami, so bili predvideni predvsem kot kratkoročen ukrep, saj je delovanje sodstva nujen predpogoj za delovanje vseh družbenih podsistemov in pravne države kot takšne, so izpostavili na vrhovnem sodišču. Zato omejitve v delovanju sodišč, ne glede na epidemiološko stanje v državi, ne morejo in ne smejo trajati predolgo, so poudarili.

Četudi je delovanje sodstva nujen predpogoj za delovanje pravne države, pa bo pri poslovanju sodišč treba upoštevati tudi trenutno epidemiološko stanje na določenem območju, opozarjajo. Tako bodo sodišča pri določitvi obsega delovanja upoštevala priporočila NIJZ ter tudi prostorske in kadrovske omejitve. Posamezna sodišča bodo v naslednjih dneh objavila tudi ustrezne protokole delovanja.

Na vrhovnem sodišču so še opozorili, da bodo tudi od prihodnjega tedna naprej stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagale le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno. Za komunikacijo s sodišči naj še naprej uporabljajo elektronsko pošto in telefon v času uradnih ur. To ne velja v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen zakona o sodiščih. Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko elektronske pošte ali telefona, ob dogovorjenem terminu, so še izpostavili na vrhovnem sodišču.

Ljubljana, 28. januarja (STA) -