c S
Kaže se trend nižanja števila hospitaliziranih covidnih bolnikov 10.05.2021 13:35 Ljubljana, 10. maja (STA) - V slovenskih bolnišnicah se kaže trend zniževanja števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, trenutno stanje je ugodno, je danes dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Napovedal je možnost zmanjševanja števila postelj za covidne bolnike in verjetno tudi števila covidnih bolnišnic. Okrepili bodo lahko ostale programe.

Trenutno je v 13 slovenskih bolnišnicah, kjer zdravijo bolnike s covidom-19, na voljo 462 navadnih in 149 intenzivnih postelj.

Poleg tega je zagotovljenih še deset bolniških postelj v sežanski bolnišnici za morebitno premeščanje pri okužbah v domovih za starejše, deset postelj je tudi v psihiatrični kliniki v Ljubljani, ločeno so zagotovljene tudi zmogljivosti na pediatrični kliniki v Ljubljani, prav tako so v vseh porodnišnicah vzpostavljene ločene cone za covidne obravnave porodnic, s tem da se načrtovani porodi covidnih porodnic praviloma preusmerijo v ljubljansko porodnišnico.

"V tem tednu bomo na osnovi števila hospitaliziranih lahko dodatno zmanjšali število kapacitet in verjetno že tudi število covidnih bolnišnic," je na današnji vladni novinarski konferenci dejal Vindišar.

S tem bodo bolnišnice po njegovih besedah lahko omogočile več kadrovskih zmogljivosti za izvajanje ostalih programov, ki niso povezani s covidom-19. Po podatkih posameznih bolnišnic so namreč redni programi precej okrnjeni, predvsem na področju operativnih dejavnosti, nekoliko manj na področju internistike.

"Vsi skupaj se namreč zavedamo pomena zagotavljanja vseh programov, saj bomo samo na ta način lahko zagotavljali ustrezno dostopnost do vseh zdravstvenih storitev," je dodal državni sekretar.

V predstavitvi stanja in koordinacije med slovenskimi bolnišnicami za zagotavljanje zdravljenja bolnikov s covidom-19 je Vindišar predstavil tudi nekaj podatkov tudi za nazaj. Dejal je, da se je za razliko od drugega vala, kjer je bil povprečni delež intenzivnih postelj okoli 17 odstotkov vseh hospitaliziranih bolnikov, ta delež v tretjem valu dvignil vse do 25 odstotkov. Zato so med drugim morali popraviti izdelane strategije za zagotavljanje potrebnih zmogljivosti in določanje covidnih bolnišnic.

Razlog za večje število hospitaliziranih v tretjem valu bi lahko pripisali deležu britanskega seva med okuženimi. Tako so se pri navadnih posteljah glede na začetek tretjega vala zmogljivosti povečale za 40 odstotkov, medtem ko so se pri intenzivnih skorajda podvojile, je dejal.

Vindišar je povedal tudi, da so se kot dobrodošlo orodje izkazali napovedni modeli Instituta Jožef Stefan, ki ministrstvu za zdravje še vedno služijo pri koordinaciji dela.

Ministrstvo je sicer vzpostavilo tudi tedenske video konference s strokovnimi direktorji 13 covidnih bolnišnic, na katerih preverjajo stanje po posameznih bolnišnicah, se usklajujejo glede nujnih popravkov in se dogovarjajo za delo v prihodnjem tednu.