c S
Zaposlenim v policiji nekoliko višje plače in obet ločene kolektivne pogodbe 10.05.2021 20:57 Ljubljana, 10. maja (STA) - Policisti ter zaposleni na notranjem ministrstvu z današnjim podpisom stavkovnega sporazuma med notranjim ministrom Alešem Hojsom in predsednikom policijskega sindikata Rokom Cvetkom lahko računajo na povišanje plač, ponovno izplačevanje schengenskega dodatka, pa tudi, da se bodo v roku enega leta začeli pogovori o sklenitvi kolektivne pogodbe.

Minister za notranje zadeve Hojs ter predsednik Policijskega sindikata Slovenije Cvetko sta danes slovesno podpisala stavkovni sporazum. V sindikatu so po besedah Cvetka soglasno podprli doseženi dogovor. Kot je napovedal, policisti stavkovnih aktivnosti ne bodo več izvajali, ne bo pa stavka preklicana, dokler ne bodo izpolnjene vse točke stavkovnega dogovora.

Oba sopodpisnika sta izrazila zadovoljstvo z dogovorom. "Sindikat je konstruktiven partner," je ocenil Hojs, ob tem pa poudaril svoje prepričanje, da v vojski, policiji in drugih represivnih organih sindikati sploh ne bi smeli obstajati.

V sporazumu dogovorjena sprememba zakona o organiziranosti in delu v policiji po pojasnilih Cvetka prinaša sistemsko rešitev, ki bi tako policistom kot drugim uslužbencem ministrstva ter policije, ki izvajajo podporne naloge za policijo, omogočila, da se jim posebne obremenitve in povečani obseg dela dodatno ovrednoti.

Podaljšuje se izplačevanje dodatka policistom iz projekta varovanja državne meje, ki ga je vzpostavila že Šarčeva vlada. Bodo pa sredstva nekoliko drugače razporejena, po besedah Hojsa bodo nekaj več dobili tisti, ki se na terenu operativno ukvarjajo s problematiko.

Po besedah Hojsa je vlada popustila pri zahtevi sindikata po premiku časa ocenjevanja možnosti napredovanja. Predvidena sprememba uredbe o napredovanju javnih uslužbencev, ki to določa, je po besedah Cvetka ena ključnih zavez iz dogovora. Na podlagi tega bo kar nekaj policijskih uslužbencev že letos deležnih napredovanja, če izpolnjujejo pogoje za napredovanje. "To bo sicer enkratno pomenilo večje odhodke iz proračuna, a že v letu in pol se bo vse izravnalo, ker bodo zato nekateri naslednjič napredovali kasneje," je pojasnil Hojs.

Masa za plače sicer po pojasnilih Hojsa ostaja nespremenjena. Bodo pa določene prerazporeditve - tisti na terenu bodo dobili nekaj več od teh, "ki so zgolj v pisarni", je ponazoril.

Ena od točk sporazuma je prav povišanje plač zaposlenih v policiji, ki bo različno glede na karierne razrede. Tako bodo po pojasnilih Cvetka policisti, nadzorniki državne meje, upravičeni do 150 evrov bruto dodatka mesečno, višji policisti v operativi do 140 evrov mesečno, pomočniki komandirjev, kriminalisti na nivoju policijskih inšpektorjev do 130 evrov bruto dodatka k plači mesečno, višji policijski inšpektorji, višji kriminalistični inšpektorji ter policijski in kriminalistični svetniki pa do 100 evrov bruto mesečnega dodatka.

"Prvič nam je uspel nek resen preboj v skupnih pogajanjih, da se ustrezno ovrednotijo tudi specifike podpornih služb, torej strokovno tehničnega kadra v policiji, ki zagotovo ima zelo specifične naloge s podobnim kadrom v širšem javnem sektorju, pa tudi za del zaposlenih na MNZ, ki neposredno izvajajo te podporne naloge. Zanje dodatek na mesečni ravni znaša 100 evrov bruto," je še pojasnil Cvetko.

Kot pomemben dosežek stavkovnega sporazuma pa je Cvetko podčrtal dogovor, da bodo v roku 12 mesecev začeli s pogovori za sklenitev kolektivne pogodbe, ki bi zaradi vseh specifik, ki veljajo v policiji in za podporne službe policije, veljala za zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve in policiji.

"Znotraj vlade smo se večkrat pogovarjali o tem, ali ministri zagovarjamo obstanek enotnega plačnega sistema. Sam sem že večkrat napovedal pripravo zakona, ki bo veljal za zaposlene v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve. To je tako pomemben sistem v državi, da ga je po mojem prepričanju treba obravnavati sistemsko z ločenim zakonom. Kar pa ne pomeni, da bo na ta račun kdo privilegiran v primerjavi s šolniki ali zdravniki," je pojasnil Hojs. "Dogovor na vladi pa je, da tudi če se kaka poklicna skupina odloči za izstop iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, mase denarja za plače ostanejo nespremenjene," je dodal.

Minister je spomnil tudi na drugi sindikat, ki zastopa interese policistov - Sindikat policistov Slovenije; kot je dejal, pričakuje, da bo ta sindikat čez teden ali mesec našel kako novo zahtevo, a "zato smo tukaj, da sporazumno rešujemo zahteve sindikatov".

Sporazum predvideva zelo kratek rok za pripravo zakonske novele in njeno vložitev v parlamentarno proceduro, 45 dni. Enak je po sporazumu tudi rok za novelirano uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju.