c S
V SREDIŠČU
Izraba letnega dopusta v času epidemije Pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer in jo pridobi vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, ravno tako pa za pridobitev te pravice ni relevantno, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za polni ali krajši delovni čas. 10.05.2021 00:00
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI Danes se sproščajo nekatere omejitve v gostinstvu in turizmu, in sicer lahko na podlagi novega odloka gostinci strežejo gostom ob določenih pogojih tudi v notranjih prostorih, večjim nastanitvenim obratom pa bo dovoljeno ponujati polovico vseh sob. Vlada je v sredo sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covida-19. Med drugim po novem pri organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih velja omejitev enega udeleženca na 20 m2 zaprte površine (in ne več 30). Še vedno pa se bo lahko zbralo največ 10 ljudi. Podaljšani so tudi ukrepi o nošenju mask in obvezni namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah.
>> pregled veljavnih odlokov

Vlada je sprejela načrt za okrevanje in odpornost, dopolnila nacionalno strategijo cepljenja, podaljšala subvencioniranje čakanja na delo in spremenila načrt sproščanja ukrepov.

Za PKP8 smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členovprečiščena besedila 21 zakonov, na katere vpliva, in pregled pomembnejših ukrepov.

>> Več o PKP in drugih ukrepih
10.05.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Do 16. maja je podaljšana veljavnost večine odlokov, ki določajo ukrepe za zamejitev epidemije. Nova sprostitev, ki velja od 10. maja, določa, da se v gostinskih lokalih po vsej državi lahko streže gostom tudi v notranjih prostorih, a ob izpolnjevanju določenih pogojev. 10.05.2021 11:32
Dan Evrope v znamenju konference o prihodnosti Evrope Letošnji dan Evrope, ko se simbolno spominjamo ideje združevanja držav v Evropsko unijo, bo poseben, saj bo takrat z letom dni zamude končno slovesno zaživela konferenca o prihodnosti Evrope. Pri njej bo dejavno sodelovala tudi Slovenija, ki čez slaba dva meseca prevzema svoje drugo predsedovanje Svetu EU. 07.05.2021 08:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je do 16. maja podaljšala veljavnost večine odlokov, ki določajo ukrepe za zamejitev epidemije. Za organizirane javne prireditve in shode v zaprtih prostorih je po novem dovoljen en udeleženec na 20 m2. Še vedno pa se lahko zbere največ deset ljudi. Enake omejitve veljajo pri kolektivnem uresničevanju verske svobode in ponujanju kulturnih storitev. 07.05.2021 07:01
IZ SODNE PRAKSE: Določitev maksimalne višine odpravnine Skladno z veljavno zakonodajo višina odpravnine ne sme presegati desetkratnika osnove, razen, če je v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Pri tem pa določba 106. člena ZDR-1 ne pomeni kogentne določbe, ki bi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečaju preprečevala možnost ugodnejšega dogovora s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 06.05.2021 08:00
Boj za demokracijo v Belorusiji se je spremenil Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je v intervjuju zatrdila, da je boj za demokracijo v Belorusiji še vedno živ, je pa spremenil obliko. Državljanov zaradi trajajočega nasilja s strani oblasti ne želijo več žrtvovati na protestih, še naprej pa se borijo v okviru novih struktur, ki jih po njenem mnenju omogočajo tudi nove stranke. 05.05.2021 00:00
Stalno predstavništvo Slovenije pri EU bo sedež predsedovanja Stalno predstavništvo Slovenije pri EU, ki zastopa interese države pri oblikovanju in izvajanju evropske politike, bo sedež slovenskega predsedovanja Svetu EU v Bruslju. Za projekt predsedovanja je na predstavništvo predvidena napotitev 214 oseb. Na njem naj bi potekali tudi številni spremljajoči dogodki, če bodo to dopuščale zdravstvene razmere. 04.05.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Od ponedeljka je za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah veljala nekoliko ohlapnejša prostorska omejitev. V zaprtih javnih prostorih bo veljala omejitev na 20 kvadratnih na posamezno stranko, medtem ko v oranžnih statističnih regijah ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih enako kot doslej. Vlada pa je tudi podaljšala veljavnost več odlokov, ki prinašajo ukrepe za zamejitev epidemije covida-19. 04.05.2021 00:00
Katere ukrepe prinaša prenova davčne zakonodaje? Iztekla se je javna obravnava sprememb davčne zakonodaje, katerih glavni namen je razbremenitev dela, s tem pa pomoč gospodarstvu in prebivalcem pri okrevanju po pandemiji covida-19. Predlogi so doslej v javnosti naleteli na mešane odzive, tudi zaradi velikega izpada proračunskih prihodkov. 03.05.2021 00:00
Diskriminacija v Sloveniji najpogostejša v zaposlitvenem postopku V Sloveniji vsak peti prebivalec meni, da je že bil diskriminiran, dve tretjini pa, da je diskriminacija pri nas velika težava, kaže poročilo zagovornika načela enakosti za 2020. Diskriminacija je najpogostejša v zaposlitvenem postopku ter pri dostopu do blaga. Ljudje pa so najpogosteje drugače obravnavni zaradi invalidnosti, rase in narodnosti. 01.05.2021 06:54
Pregled ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi, vsebuje za 2,5 milijarde evrov ukrepov na štirih področjih. Za zelene vsebine je predvidenih 43 odstotkov sredstev, za digitalni prehod pa ena petina. 30.04.2021 00:00
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti Upoštevajoč dejstvo, da se čedalje več trgovinske dejavnosti odvija na spletu, predstavlja sklepanje tovrstnih poslov velik izziv ne samo za informatike, ampak tudi za pravno stroko. Zanimajo nas vprašanja, povezana s sklepanjem e-pogodb preko spletnih strani, z zakonitostjo e-marketinga, s pravicami potrošnikov, s pogodbami, sklenjenimi na daljavo ipd. 29.04.2021 00:00
Priprava nacionalnih načrtov za okrevanje v ciljni ravnini Članice EU, med njimi Slovenija, so v sklepni fazi priprave načrtov za okrevanje in odpornost, ki bodo podlaga za črpanje sredstev iz skoraj 673 milijard evrov vrednega instrumenta za okrevanje oz. širšega 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Slovenski načrt naj bi vlada potrdila do konca tedna. 28.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je ob podaljšanju ukrepov sprostila nekaj omejitev, tako je med drugim odpravljena prepoved prehajanja med regijami, povsod se lahko odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov, spremenjenih je nekaj omejitev pri vstopu v Slovenijo. Sproščajo se ukrepi pri kulturnih prireditvah in verskih obredih, odpirajo se vrata vseh izobraževalnih ustanov. 26.04.2021 08:00
Kaj vse ureja dogovor o brexitu? Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, o katerem bo v torek glasoval Evropski parlament, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti. 26.04.2021 07:02
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je ob podaljšanju ukrepov sprostila nekaj omejitev, tako je med drugim odpravljena prepoved prehajanja med regijami, povsod se lahko odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov, spremenjenih je nekaj omejitev pri vstopu v Slovenijo. Sproščajo se ukrepi pri kulturnih prireditvah in verskih obredih, prihodnji teden pa se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. 24.04.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Presoja prepoznavnosti osebe Pri objavi članka, ki se nanaša na kaznivo dejanje, prihaja do kolizije različnih pravic: od časti in dobrega imena ter zasebnosti in osebnostnih pravic na eni strani ter svobode izražanja na drugi. Sodišče je presojalo dopustnost poročanja o (domnevnem) storilcu kaznivega dejanja, dopustnost obsega takšnega poročanja ter o merilu prepoznavnosti tožnikov v spornem članku. 23.04.2021 09:00
Pregled najdaljših zapornih kazni v našem sodnem sistemu Tridesetletna zaporna kazen, ki jo je za trojni uboj sodišče naložilo Petru Gaspetiju, je med najdaljšimi v slovenskem sodnem sistemu. Tožilstvo je sicer zahtevalo dosmrtno kazen, kar se je doslej zgodilo šele drugič. Objavljamo pregled nekaterih kaznivih dejanj v zadnjih desetletjih, za katere so storilci dobili najdaljše kazni. 21.04.2021 11:21
Zaščita v kazenskem postopku udeleženih otrok Glavni namen novega Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) je vzpostavitev »Hiše za otroke« in s tem omogočiti zaščito otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Otroci, zlasti žrtve spolnih zlorab, bodo tako v kazenskem postopku obravnavani na njim primeren način, s polno in visoko usposobljeno strokovno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju. 21.04.2021 00:00