c S
V SREDIŠČU
Regulacija cen zdravil v Sloveniji odvisna od plačnika Razpis Lekarniške zbornice Slovenije za dobavo zdravil, zoper katerega je Agencija za varstvo konkurence na zbornico vložila zahtevo za revizijo, odstira določena vprašanja o cenah zdravil, o regulaciji cen in preskrbi ter motnjah zdravil na trgu v Sloveniji. Ta je skupaj s trgom medicinskih pripomočkov vreden okoli 800 milijonov evrov na leto. 14.11.2019 08:43
ESČP o možnosti seznanitve z dokazi v primeru uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov Pritožnik Michael Rook (zadeva Rook proti Nemčiji) je bil direktor večjega trgovskega podjetja s potrošniško elektroniko. Februarja 2011 ga je tožilstvo začelo preiskovati zaradi suma, da je pri vodenju poslov prejemal podkupnine. Med preiskavo je bil opravljen obširen nadzor telekomunikacij, pri katerem je bilo posnetih približno 44.970 prisluhov telefonskih pogovorov in shranjenih okoli 34.000 drugih podatkovnih nizov (SMS- in MMS-sporočil ter drugih podatkov operaterjev). Pri hišnih preiskavah je bilo pozneje zaseženih še več podatkovnih nosilcev, na katerih je bilo okoli 14 milijonov elektronskih datotek (elektronskih sporočil in drugih besedilnih dokumentov). 13.11.2019 08:56
Akcijski načrt za repatriacijo Slovencev iz Venezuele pripravljen Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pričakuje, da bo vlada obravnavala akcijskih načrt na četrtkovi seji. Ko ga bo vlada potrdila, bodo stekle priprave na izvedbo repatriacije prvih posameznikov v Slovenijo. 12.11.2019 07:19
Ideja o omilitvi fiskalnega pravila morda še preuranjena V LMŠ so pred dnevi napovedali, da bodo poskusili omiliti fiskalno pravilo, ki ga je Slovenija z namenom discipliniranja javne porabe pred leti zapisala v ustavo. A ideja je morda še preuranjena. Za spremembo zakona o fiskalnem pravilu je v DZ potrebna dvotretjinska večina, ki pa je negotova. Pomisleke imajo tudi strokovnjaki. 11.11.2019 07:13
Mobilna omrežja pete generacije: spopad strahov in interesov Mobilna omrežja pete generacije (5G), ki se vse hitreje uvajajo po svetu, predstavljajo novo žarišče polemik, tako zaradi interesov velikih držav kot tudi zaradi zaskrbljenosti nekaterih zaradi morebitnega vpliva 5G na zdravje ljudi in okolja. 10.11.2019 14:56
Tudi delavci pod budnim očesom "velikega brata" Sodobne tehnologije omogočajo vseprisoten nadzor nad zaposlenimi. Številne oblike nadzora so sporne, saj lahko posegajo v pravice zaposlenih do komunikacijske in informacijske zasebnosti, je v intervjuju dejal namestnik informacijske pooblaščenke Andrej Tomšič. Delodajalci naj namesto v nadzor zaposlenih vlagajo v motiviranost in pogoje dela, je pozval. 08.11.2019 07:02
Novi postopki skladno z Zakonom o davčnem postopku

Novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) prinaša nekatere postopkovne rešitve, ki se navezujejo na noveli ZDoh-2V in ZDDPO-2R. Ena večjih novosti novele ZDavP-2M omogoča davčnemu organu, da bo lahko sam, kot eden izmed kvalificiranih upravičencev, opravljal vpise v prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

07.11.2019 09:03
IZ SODNE PRAKSE: Sodišče izvede le substancirane dokaze Sodišče ni dolžno izvajati dokazov, če dokazni predlog ni substanciran. Substanciranje pomeni dolžnost predlagatelja dokaza navesti, katera dejstva naj se dokažejo s ponujenimi dokazi. Predlagatelj dokaza nosi torej breme prepričevanja sodišča, da je dokaz, ki ga predlaga, smiselno izvesti. Sodišču namreč ni treba izvajati dokazov, ki so nebistveni za odločitev, prav tako pa tudi ne neprimernih dokazov, takih, ki že na prvi pogled niso sposobni dokazati dokazne teme. 06.11.2019 07:14
Do ameriških splošnih volitev je še leto dni 3. novembra se je uradno začelo odštevanje do splošnih volitev v ZDA, do katerih je še 365 dni. A zdi se, da odštevanje traja že vse od novembra 2016, ko je bil za predsednika ZDA presenetljivo izvoljen Donald Trump. Ta kampanjo za ponovno izvolitev praktično vodi od izvolitve, demokrati pa vse odtlej iščejo način, da bi ga onemogočili. 05.11.2019 07:13
Posvet naj bi pokazal, ali je nastopil čas za pokrajine Predsednik republike Borut Pahor bo v danes gostil posvet, s katerim želi preveriti, ali je v Sloveniji vendarle nastopil čas za ustanovitev pokrajin, ki jih predvideva ustava. Podlaga za razpravo bo osnutek pokrajinske zakonodaje, ki je nastal v okviru v zadnjih mesecih obujenih prizadevanj za regionalizacijo države. 04.11.2019 07:11
Odločitev o dopolnilnem zavarovanju v prihodnjih dneh Prihodnji teden bo ključen za sodelovanje vlade in Levice. Ta namreč pričakuje podporo koalicije njihovemu predlogu za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, o čemer bo odbor DZ za zdravstvo razpravljal v sredo. A kot kaže, bo koalicija predlogu rekla ne in se usklajevala o predlogu ministrstva, ki ga pričakuje v prihodnjih dneh. 03.11.2019 10:16
Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti tudi opozorila o prekomerni rabi sodobnih tehnologij Različne oblike zasvojenosti predstavljajo resen problem sodobne družbe. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred novembrom, mesecem preprečevanja zasvojenosti, ob tem še posebej izpostavljajo vedenjske zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami, ki že pri mladostnikih pomembno vplivajo na njihovo zdravje in odnose z drugimi. 31.10.2019 07:00
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov posameznika Pred leti je ameriški akademik zapisal, da imamo v Evropi dolgo tradicijo razglašanja teoretičnih abstraktnih pravic do zasebnosti, ki jih ne uspemo uveljaviti v praksi. Čeprav bi podobno lahko trdili tudi za ameriški pravni red, si je v današnjem času resnično težko predstavljati popolno varstvo zasebnosti, saj posameznik na svetovnem spletu ves čas pušča sledi, možnost izbrisa vsakršnih javno objavljenih podatkov posameznika pa se zdi ob tem vprašljiva. 30.10.2019 08:43
Zaupnost mediacijskega postopka (ni) močnejša od dolžnosti, ki jih mediatorju nalaga kazensko pravo V mediacijskih postopkih veljajo pravila, ki so lahko v različnih pravnih in mediacijskih sistemih različna. Nekatera izmed osnovnih civilizacijskih načel so tiste smernice, ki bi se jih bilo treba držati tudi v mediacijskih postopkih. Vsi vemo, da je postopek v mediacijah neformalen, vendar mora vseeno potekati po sporazumno sprejetih procesnih določbah in spoštovati nekaj temeljnih načel, ki so v določeni meri lastna (sodnim) postopkom, včasih pa lahko celo odstopajo od že znanih procesnih ukrepov. Prav v tem je odraz kakovosti mediacije. Človeku daje veliko večjo dispozitivnost in občutek, da je o lastni usodi odločal in odločil sam. 29.10.2019 07:08
Številni protesti po svetu v zadnjih tednih V zadnjih tednih so po svetu izbruhnili številni protesti. Med drugim v Čilu, Iraku, Libanonu in Kataloniji. Razlogi so različni, od domnevnih volilnih prevar do korupcije, povišanja cen dobrin in zahteve po samoodločbi. 28.10.2019 09:27
Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost država varčuje, a osnovni namen zakona vidi drugje Ministrstvo za delo načrtuje, da bo država z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, kar predvideva novela > zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je v obravnavi v Državnem zboru, na letni ravni privarčevala 16 milijonov evrov. Podatka, koliko ljudi bo z ukinitvijo na slabšem, na ministrstvu nimajo, a poudarjajo, da osnovni namen ni varčevanje. 25.10.2019 07:10
Po tehnični oceni pripravljenosti Hrvaške na schengen sledi politično odločanje Pozitivna ocena o tehnični pripravljenosti na vstop v schengen, ki jo je v torek za Hrvaško podala Evropska komisija, je predpogoj za vstop države v območje brez nadzora na notranjih mejah. Končno odločitev o vstopu v območje, v katerem je trenutno 26 držav, pa sprejmejo članice EU v posvetovanju z Evropskim parlamentom. 24.10.2019 07:15
Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja: v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS Varstvo poklicne skrivnosti oziroma privilegirana komunikacija med obdolžencem in njegovim zagovornikom je ključni element poštenega postopka (fair trial). Če država ne omogoča varstva privilegirane komunikacije med zagovornikom in obdolžencem ali pa to celo aktivno izrablja, zagovornik ne more učinkovito opravljati svojega dela in temeljne pravice posameznika v kazenskem postopku ostanejo le mrtva črka na papirju. V prispevku so predstavljene praksa Evropskega sodišča za človekove pravice glede varovanja poklicnih skrivnosti odvetnikov, ustavna odločba U-I-115/14-28, ki je zelo podrobno opredelila pomen odvetniške zasebnosti v kazenskem postopku, in spremembe, uvedene z novelo Zakona o kazenskem postopku ZKP-N, s katero so zakonsko urejene zahteve, ki jih je v svoji odločbi postavilo Ustavno sodišče. 23.10.2019 09:01
Rešitev evra ali tvegana denarna politika Italijan Mario Draghi odšteva zadnje dneve na položaju predsednika ECB. Njegov mandat velja za prelomen, saj je ustanovo vodil v času, ko je bila usoda evra zaradi dolžniške krize v nekaterih državah postavljena pod vprašaj. Za mnoge je nesporni rešitelj evra, nanj pa letijo tudi kritike, da je denarna politika ECB preveč tvegana. 22.10.2019 07:14
Vrednost notarskih pristojbin se po več kot desetletju nekoliko dviguje V soboto, 19. oktobra, je začela veljati nova Notarska tarifa, ki je usklajena z Družinskim zakonikom (DZ) in Zakonom o kolektivnih tožbah (ZKolT). Višina notarskih pristojbin se nekoliko zvišuje, nekatere pristojbine se z inflacijo niso usklajevale vse od leta 2002. 21.10.2019 07:10