c S
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije 27.02.2021 Vlada je z odlokom za sedem dni, do 5. marca, podaljšala veljavnost večine dosedanjih ukrepov. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer je zaostrila ukrepe v obalno-kraški regiji, kjer sta znova v veljavi omejitev gibanja in prepoved zbiranja. Pri vstopu v Slovenijo ostajajo enake omejitve, nekoliko je spremenjen rdeči seznam držav.

VELJAVNI ODLOKI: 


DRUGI PREDPISI:


Od 1. januarja so podaljšani nekateri ukrepi s področja prestajanja zaporne kazni

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:


>> Več o drugih ukrepih ob epidemiji

IUS-INFO, 27. februar 2021 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.