c S

Uporabniški paketiStandardni
Stand.
Napredni
Napr.
Profesionalni
Prof.
Premium
Premium
Zakonodajne vsebine RS in EU
Prečiščena besedila predpisov
Uradni list RS
Poročevalec DZ
Mednarodne pogodbe
Register veljavne zakonodaje
Zakonodaja EU
Komentarji
Pojasnila zakonov
Izbrani komentarji zakonov
Novi komentarji zakonov z doplačilom
Paket Javno naročanje z doplačilom
Strokovna literatura
Arhiv revije Pravna praksa *
Arhiv revije Podjetje in delo * *
Arhiv revije Delavci in delodajalci
Izbrana diplomska dela
Revija Odvetnik
Sodnikov informator

* Arhiv vsebuje članke, starejše od 12 mesecev

Praksa
Sodna praksa RS, EU in ESČP
Arhiv spletnih seminarjev
Vzorci pogodb in internih aktov
Sodne obravnave
Strokovna obvestila
Pravni kliping
Zakonodajna sled
IUS Alert
IUS Koledar
Tednik IUS-INFO
GV Založba
Knjige GV Založbe bon 200 EUR/leto
Dogodki GV Založbe**
Revija Pravna praksa letna naročnina

** V paket je vključena ena kotizacija za vse dogodke, ki jih samostojno organizira GV Založba.


Prijavi se ali

Za sklenitev naročništva na portal IUS-INFO prosimo izpolnite kontaktni obrazec, na podlagi katerega vam bomo posredovali uporabniško geslo za takojšen dostop do vseh vsebin portala.

Informacije: 01 438 01 84 / 01 438 01 80